You are here:   Funktioner
  |  Login

 

Minimize
Jobopslagenes indhold fra Jobnet fremvises på storskærmene uden ændring af indhold.
Standard vises jobopslagene statisk, skiftende med et fast tidsinterval på jobcentrets egne skærme.

Administration
Systemet tilgås fra medarbejder PC'erne i jobcentret og ændringer foretages direkte på fremvisningssiden.
Systemet er låst til jobcentret og tilgås med standard webbrowser. Ved installation introduceres systemets funktioner og vejledninger medfølger til administration af systemet.

Licens
Licens er for grundsystemet og inkluderer alle udviklede moduler. Licens er påkrævet for hver PC man ønsker opsat til at køre systemet. Antallet af skærme tilkoblet de enkle PC'er, er ikke licens betonet. 
Licenserne afregnes halvårligt. Installation, support og moduludvikling afregnes efter Gaait Gruppen's gældende takster, se www.gaait.dk

Teknik
Der henvises til lokale leverandører. Gaait Gruppen er gerne behjælpelige med indhentning af tilbud på korrekt apparatur.
Eksisterende løsninger kører på standard PC'er med Windows operativsystem med HDMI/DVI/VGA udgange til storskærmene. Løsninger med flere skærme på en enkelt PC, kræver grafikkort med flere udgange eller skærm switche til fordeling af skærmsignalet.

Jobopslagene
Fremvises vilkårligt fra regionen eller branche inddelt. Det er som udgangspunkt kun indelingen af jobkatagorier fra AMS der sætter begrændsningerne for fremvisningsinddelingen.


Nyhedsmodul
Giver mulighed for hurtigt og nemt at kunne liste relevante nyheder på storskærmene i jobcentret.

Scroll funktion

Opslagene ruller over skærmen og brugerne får ved opslag med flere sider mulighed for at se hele indholdet.

Video integrering

Der er mulighed for at have veksling af jobopslag og informations film kørende på systemerne.

Se "Live Test" for funktionen. Testen skifter hver time imellem en film og job opslagene. Som standard køres der en vilkårlig vifte af informations film fra AMS og film produktioner fra jobcentrene. Der er som standard et filmudvalg fra eksisterende løsninger, som kan benyttes.

Der er ingen begrænsning for hvilke film man ønsker kørende imellem job rotationerne. Erfaringen fra eksisterende setup er, at de ikke må vare mere end 5 minutter og skal være undertekstet, da medarbejderne i centrene bliver forstyret af lyden.

Film produktioner skal jobcenterne selv stå for. Gaait Gruppen producerer ikke film og har ej hellere samarbejdspartnere til formålet.